Nou sistema d'inscripció: Preu Obert

Què et proposem?
Un sistema de preu obert conseqüent amb la temàtica del congrés.

Volem que siguis tu qui posi preu a l’entrada.

Per facilitar-te aquest exercici, posem al teu abast les següents informacions:

    1 - el programa del congrés
    2 - el pressupost amb els costos d’organització
    3 - els objectius d’ingressos que ens hem marcat per fer el congrés sostenible i perdurable en el     temps.

Ponderant aquesta informació amb les teves circumstàncies personals, podràs prendre una decisió responsable, justa i informada.

Com pots comprar entrades?
Omple el següent formulari (al formulari et demanarem les teves dades i ens podràs indicar l’import que vols pagar).
Abans de 24 hores t’enviarem un enllaç perquè puguis fer efectiuel pagament de l’import que ens hagis indicat.

A què ens comprometem?
A acceptar, sigui el que sigui, l’import que decideixis pagar.
A garantir el teu anonimat respecte el preu que hagis decidit pagar.
A no oferir descomptes ni promocions durant tot el període de venda de tickets.  
A publicar el primer dia del congrés, la relació d’imports que haureu pagat els assistents, sempre mantenint l’anonimat de les transaccions.

Si no compres la teva entrada anticipada no et podem garantir que puguis comprar l'entrada a la guixeta, ja que la capacitat de l'auditori està limitada a 320 seients i es donarà prioritat d'entrada a les persones que hagin comprat l'entrada de manera anticipada.


Costos d'organització

Concepte


Sou i SS personal organització congrés
Honoraris comissariat
Honoraris ponents
Allotjament ponents
Viatges ponents
Impressió material gràfic (flyers, pósters, programa de mà) i distribució ciutat
Disseny gràfic (imatge, flyers, pósters, programa de mà i web)
Programació web
Suport de premsa i comunicació
Seguretat i neteja espais utilitzats
Tècnics audiovisuals congrés
Traducció simultània
Traduccions i correccions textos - Congrés
Enregistrament audiovisual i reportatge fotogràfic
Catterings (coffees públic i dinars ponents)
Lloguer auditori
Welcome kit assistents (via patrocini)

Total

Import en €


6.500,00
3.500,00
3.600,00
1.320,00
2.000,00
1.800,00

1.100,00
400,00
400,00
800,00
1.400,00
1.760,00
900,00
700,00
770,00
sense cost
sense cost

26.950,00

Previsió d'ingressos

Concepte


Subvencions públiques
Aportació FAD (provinent de fons propis)
Venda d'entrades*

Total

Import en €


8.000,00
4.550,00
14.400,00

26.950,00


Referències per entendre la previsió d'ingressos
per venda d'entrades


Forquilla de preus de les entrades en l'edició 2013: Entre 20 € (Estudiants) i 85 € (Professionals)
Mitja de preu pagat per les entrades en l'edició 2013: 47,65 €
Nombre d'entrades que s'esperen vendre el 2014: 320 (capacitat màxima auditori)
Preu mig esperat aquesta edició 2014: 45,00 €
Ingressos esperats per venda d'entrades aquesta edició 2014: 14.400 €