FADFEST - Festival de les Arts i del Disseny
FADFEST - Festival de les Arts i del Disseny
FADFEST - Festival de les Arts i del Disseny

Mater Brunch. Upcycling: reciclat i millorat

El dia 7 de juny tindrá lloc la xerrada Mater Brunch‬.

Des de la indústria i el disseny s’estan fent esforços per aconseguir una sostenibilitat real en l’ús dels materials. Un dels principals es centra en les millores dels processos de reciclatge i en la incorporació de material reciclat en nous productes. En moltes ocasions aquesta «segona vida» del material comporta una pèrdua de qualitat notable, una reducció de prestacions i un nombre molt limitat de nous usos. En contraposició, el terme upcycling recull els casos en què s’aconsegueix mantenir (i fins i tot millorar) les qualitats del material original. Javier Peña, director científic de MaterFAD; Mireia Company Bolós, de KME, Vicente Martinez-Cosentino, de Cosentino Group i Matias Gravenhorst, de Procédés Chénel International compartiran amb els assistents alguns casos de creació de materials reciclats (upcycling) en els quals s’ha aconseguit mantenir (i fins i tot millorar) les qualitats del materials originals dels materials de partida.

Inscripció: http://bit.ly/1qZzTdC