FADFEST - Festival de les Arts i del Disseny
FADFEST - Festival de les Arts i del Disseny
FADFEST - Festival de les Arts i del Disseny

Entrevista amb Jasper Morrison

Un futur amb productes de llarga durada

Has dissenyat productes quotidians enfocant-te a millorar-los i simplificar-los. Creus que el futur significa l’existència de menys productes que tinguin més durada? Com creus que això afectaria el mercat?

Seria ideal si en el futur hi hagués millors productes que duressin més, en realitat sempre hi haurà opcions per comprar alguna cosa més barata i pitjor feta. L’escenari tràgic seria que no hi hagués bons productes de llarga durada, sinó que només existissin els barats. Això ha estat una tendència des de fa un temps, que va començar amb Ikea, en què la qualitat és sacrificada pel baix preu i el disseny és freqüentment usat per camuflar el problema. Potser l’ideal seria productes més barats amb millor qualitat i excel·lent disseny; però això és difícil d’aconseguir!

Qui té la clau del futur de la sostenibilitat en el disseny: la indústria, els dissenyadors o els usuaris?

Crec que a les tres parts els toca prendre consciència dels beneficis que comportaria. Els fabricants han de treballar fort en lliurar més valor, els dissenyadors han de treballar més en dissenyar millor i el públic necessita apreciar el benefici d’alguna cosa que a la llarga durarà més.

Quin consell donaries per entendre el valor del disseny de qualsevol dels productes quotidians que ens envolten?

Jo aconsellaria no pensar molt en el disseny, pensar més aviat en els objectes que et donen plaer quan els utilitzes i com els aprecies com a objectes en si mateixos. Un objecte ben dissenyat no sempre es percep com si hagués estat dissenyat.

Què has descobert sobre la teva evolució com a dissenyador a la teva exposició retrospectiva “Thingness”?

Quan vam acabar de muntar-la per primera vegada al Grand Hornu a Bèlgica, la vaig recórrer de principi a fi i vaig estar realment sorprès de com el meu acostament al disseny ha canviat. Els productes que disseny avui en dia són més professionals, però en termes de llenguatge visual hi ha pocs canvis. Podríem discutir si això és bo o dolent, però en més de 30 anys la meva visió s’ha mantingut fidel!

Quin és el paper que tenen en el món del disseny premis com els ADI?

Crec que el millor que té aquest tipus de premis és que són una plataforma per a joves dissenyadors que mereixen ser tinguts en compte per productors, premsa i públic.

Jasper Morrison és el president del jurat dels Premis Delta i les Medalles ADI de disseny industrial de l’ADI-FAD
Lliurament dels Premis ADI, de l’ADI-FAD
Dimecres 9 de juny, 20:30 h
Sala A. Disseny Hub Barcelona
Inscripció aquí